Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Kotipalvelu Hopea Joutsen Oy

Vaunukuja 5, 01200 VANTAA
kotipalvelu@hopejoutsen.com

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Fanni Nuutinen
Vaunukuja 5, 01200 VANTAA
Puhelin 040 7788 829

Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

Henkilöstötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseksi

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan perustiedot, kuten nimi, yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköpostiosoite), syntymäaika
Terveydentilaan liittyvät tiedot, kuten diagnoosit ja lääkitys

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä on asiakas itse tai omainen. Tietojen luovutus perustuu asiakkaan tai hänen huoltajansa suostumukseen.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja luovutetaan vain asiakkaan tai hänen huoltajansa luvalla.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja luovutetaan tai siirretään vain asiakkaan luvalla.

Rekisterin suojauksen periaatteet

A) Manuaalinen aineisto
Asiakaspaperit säilytetään asianmukaisesti lukitussa tilassa.


B) Digitaalinen aineisto
Sähköposti, suojattu henkilökohtaisella salasanalla